Vážení občané,

na jednání zastupitelstva obce ve středu, dne 22.4.2020, proběhlo odvolání starosty obce Víta Záboje, dále pak odvolání radního Dušana Kopřivy a Petra Holce. Současně došlo k rezignaci radního Miroslava Kovácse a rezignaci místostarostky Lenky Hrabalové.

V následném kroku došlo k volbě nového vedení obce, tedy starosty, místostarosty a radních. Do pozice starosty byl zvolen Josef Hasník, do pozice místostarosty Miroslav Kovács, do pozice radních Lenka Hrabalová, Luboš Hron a Jiří Zámečník.

Je na místě, abych se Vám k této zásadní změně vyjádřil a vysvětlil důvody tohoto kroku.

Před volbami v roce 2018 jsme s naší kandidátkou chtěli vejít do komunální politiky, abychom přinesli jiný úhel pohledu při řešení obecních záležitostí. Abychom byli součástí zastupitelstva obce a mohli naše plány, vize realizovat. Přejít z pozice komentátorů do pozice pracovní. Po volbách jsme se domluvili se zastupiteli jiných kandidátek na spolupráci, která nám umožní tvořit a realizovat naše myšlenky. Udělali jsme pro to maximum. Podpořili jsme Víta Záboje do pozice starosty, naše kandidátka Lenka Hrabalová obhájila pozici místostarostky, já pozici radního. Vnímali jsme to jako úspěšný počin a možnost aktivního zapojení do práce. Po zahájení činnosti našeho smíšeného týmu z několika kandidátek to vypadalo, že vše bude fungovat. Opak byl pravdou. Za zhruba půl roku naší součinnosti začalo docházet k postupnému deformování dohod, vztahů, a to iniciativou Víta Záboje. Začal hrát destruktivní hru, která neměla budoucnost. V té době jsme byli naivní a příliš důvěřovali platnosti dohod. V zápalu práce, přemýšlení a tvořivosti, jsme se na postupu řešení dohodli a nevnímali potřebu zdokumentování domluvy. Vždyť jsme byli jeden tým… Začaly se však dít změny. Byli jsme domluveni na postupu a ono to bylo nakonec jinak. Jednou, dvakrát, třikrát… S Lenkou Hrabalovou, jsme se na sebe vždy jen podívali a řekli, že to je snad jen nedorozumění. Že se bývalý starosta Vít Záboj stále seznamuje s agendou práce starosty, a že to bylo jen opomenutí. Situace se však nezlepšovala. Čím dál tím více dohod se nedodržovalo a my se začali ptát proč. Stále a stále dokola. Bylo to nepopulární, neboť pan Záboj chtěl věci evidentně řešit jen podle sebe. Jako mistr slova, manipulace, intrik, jednání za zády, se mu začalo dařit ovlivňovat lidi kolem sebe a deformovat pravdu. Takže jeden z důvodů, který nás vedl k podpoření odvolání starosty obce Víta Záboje, bylo nedodržování dohod a jeho lživost. S člověkem, který lže a popírá dohody nelze spolupracovat, neboť je to pro obec škodlivé a destruktivní.

Při řešení práce pro obec byl Vít Záboj velmi liknavý. Nedodržoval termíny plnění své práce a tím uváděl obec do nevýhodných situací. Obci tak zhoršoval podmínky pro další jednání. K práci jsme jej museli tlačit nejen my, ale v posledních měsících i kolegové zastupitelé, kteří chodili na jednání rady obce jako hosté. Viděli a byli svědky popírání dohod, které zmiňuji výše. Byli svědky neplnění termínů v zadané práci. Rovněž tak výstupy ze zadané práce nesplňovaly očekávání nejen nás, ale rovněž tak ostatních aktivních zastupitelů. Ze strany bývalého starosty bylo hodně mluvení a málo práce. A když práce, tak napůl, bez maxima benefitů pro obec. Mnoho úkolů bylo nakonec splněno jen díky skutečně velkému tlaku ze strany místostarostky Lenky Hrabalové a kolegů zastupitelů. A takto pracovat nejde. Buď chci dělat, nebo ne. Každý se musí rozhodnout sám. Starosta pracuje pro obec, spoléhají na něj zastupitelé, kteří mu dali důvěru. Na zastupitele spoléhají voliči.  Pracuje-li se pro obec, tak to nejde jen provizorně, neboť obec trpí a nerozvíjí svůj potenciál. To je potřeba si uvědomit. S člověkem, který je líný, liknavý a nemaximalizuje výhody pro obec, spolupracovat nejde. Proto nás voliči nevolili, přenesli na nás zastupitele odpovědnost a spoléhají na naši důslednost.

Dalším problémem u osoby bývalého starosty Víta Záboje je jeho arogantní přístup při komunikaci. Politika je o umění vést dialog. Vyslechnout názor druhého, podívat se na řešenou otázku z pohledu ostatních lidí. Na základě toho dojít k návrhu řešení úkolu. Zastupitelé získali důvěru svých voličů a hájí jejich zájem, názor. Mají tedy právo se vyslovit. Bývalý starosta Vít Záboj nenaslouchal. Byl příliš přesvědčený o vlastním způsobu řešení a jiný nepřipouštěl. Takto nelze v politice pracovat. To si může dovolit ve své firmě. V komunální politice je to o něčem jiném. Buďme rádi za demokracii, kterou naši předci získali, mnohdy za to tvrdě zaplatili. Pan Záboj si ve své funkci starosty živil své ego. Chtěl, aby se bral v potaz pouze jeho názor. Způsob řešení úkolu byl pro většinu zastupitelů nevhodný, nepřijatelný, ale to on nebral v potaz. Pan Záboj se držel hesla „Já jsem starosta a kdo je víc!!!“ Měli bychom si uvědomit rozdělení pravomocí mezi radu obce a zastupitelstvo obce. Zastupitelé mají hlavní rozhodovací pravomoc. Mohou zvrátit rozhodnutí rady obce. Rada obce se však setkává a rozhoduje minimálně každých čtrnáct dní. Rada obce rozhodne, pověří starostu k výkonu rozhodnutí, které může být velmi rychlé. Třeba do týdne. Výkon rozhodnutí je vykonán, faktura zaplacena. Zastupitelé mají v této chvíli již smůlu. Kdyby chtěli změnit rozhodnutí rady obce, je již pozdě, protože jednání zastupitelstva bude až za další měsíc. Je nakoupeno a obecní peníze utraceny. A toto bývalému starostovi Vítu Zábojovi vyhovovalo. Mohl bych k tomuto bodu napsat samozřejmě více. Pokusím se však shrnout. S člověkem, který není ochotný vést dialog, prosazuje pouze vlastní názor a jiný nepřijímá, svým chováním obci škodí, a nejde s ním spolupracovat.

Bývalý starosta Vít Záboj vnášel mezi občany konflikty, vytvářel dezinformační prostředí. Když se občané obrátili se svojí žádostí na starostu obce, bylo s líbivým gestem, úsměvem na tváři a chutí hrát líbivou politiku odpovězeno: „Ano, ve Tvé žádosti nevidím problém, podpořím ji.“ Toto slovíčko „ANO“ jej nic nestálo. Ba naopak v očích občanů posilovalo. Slovíčko „ANO“ vyslovoval v mnoha případech s vědomím, že žádosti vyslyšeno nebude. A nebylo pro něj nic příjemnějšího, než této situace využít a slovíčko „NE“ vložit do úst někomu ze svých kolegů, a tím z něj udělat toho zlého. Ve finálním výsledku měl dvojí potěšení. Povedlo se mu v očích občana poškodit svého kolegu a udělat si radost z toho, že občan ve své žádosti neuspěl. Starosta obce by měl přemýšlet o tom, jak pomáhat. Ne o tom, jak škodit. S člověkem, který vytváří cíleně, aktivně mezi občany konfliktní prostředí a situace plné sporů, nejde spolupracovat.

Odvolání starosty, kterému jsme dali podporu? Tato situace by nás před dvěma lety nenapadla. Připadali bychom si jako ve fantazy filmu. V rozhodování byly před naší kandidátkou dvě varianty. Mohli bychom být alibisté. Říkat si, že pro nás bude snazší nechat věci plynout a vůbec si nepřipouštět možnost odvolání starosty. Proč si komplikovat život. Počkáme do nových voleb. Se Zábojem bychom již do žádné další spolupráce nešli a bylo by to vyřešené. Ano, asi by to byla snazší cesta. V tento moment však přišla na řadu odpovědnost. Odpovědnost nás, kteří jsme podpořili Víta Záboje do pozice starosty a následně vnímali, co se dělo. Pro dobro obce, bez ohledu na nás bylo nutné starostu obce Víta Záboje odvolat. Tímto děkuji členům naší kandidátky za toto rozhodnutí, neboť bylo správné. Rozhodnutí ve prospěch obce bez ohledu na to, co kdo o nás bude povídat. To musí jít bokem.

Při našem rozhodnutí jsme si rovněž připomenuli, že situace se opakuje. Již jednou byl Víz Záboj odvolán, a to z pozice místostarosty. V té době jsme nechápali důvody. Naše spolupráce s Vítem Zábojem nebyla aktivní. Nenahlédli jsme pod pokličku jeho chování, způsobu práce a praktik, které používá. Nechali jsme se ošálit. Nyní však víme, že Vít Záboj má schopnost s důvěryhodným úsměvem na tváři působit na lidi. Přetvářka, líbivá gesta, líbivá politika jsou mu vlastní. Ti, co zažili, tak vědí, o čem píši.

Před momentem odvolání starosty, rekonstrukcí rady jsme samozřejmě jednali. Jednání probíhali mezi všemi zastupiteli, kteří chtěli vyvést obec z této krizové situace. Jakékoli další setrvání Víta Záboje ve funkci starosty by bylo pro obec problém a škodilo by. Společný zájem o to, abychom zabránili dalšímu zhoršování situace, nás dovedlo k jednacímu stolu. Našli jsme společnou řeč a zvolili řešení pro tuto krizovou variantu. Všichni přítomní u jednacího stolu udělali ústupky, protože chtěli zatáhnout za záchranou brzdu při jízdě do propasti. Pro občany je dobrým impulzem, že jsme schopni společně jednat a že to snad nastolí období konstruktivní diskuze napříč všemi zastupiteli.

Smutným aktem bylo to, že Vít Záboj po svém odvolání z pozice starosty složil svůj mandát zastupitele. To svědčí o čistotě jeho záměru pracovat pro obec. Pakliže by mu na obci záleželo, jak uvádí, tak setrvá v pozici zastupitele a bude dál pro obec pracovat. Být zastupitelem je málo? Takto si váží svých voličů? Máme to chápat tak, že když není po jeho vůli, tak za sebou pálí mosty? Zájem o obec asi skutečně nebyl upřímný a vnímal tuto pozici jako prostor pro své zviditelnění, pro získání pocitu, že je tím velkým starostou. Jsem z tohoto přístupu skutečně smutný.

Budu velmi rád, když se situace v obci uklidní. Pokusme se vést dialog, važme si jeden druhého a hledejme společná řešení. Za naši kandidátku pro to uděláme maximum. Jsme ti poslední, kteří by chtěli, aby se nám v naší obci žilo špatně.

 

S přáním všeho dobrého za sdružení Obec Lidem Miroslav Kovács.

Dolní Dunajovice 23.04.2020

zdroj foto: FB Dolní Dunajovice

1 komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno