Čtvrtek, 28 října, 2021

Kultura a sport

  • Rozvíjet kulturu, která vytváří lidskost a příjemnou atmosféru obce
  • Vytvořit kulturní komisi, jako garanta a koordinátora kulturního kalendáře, spolupráce se stávajícími organizacemi
  • Záštita stěžejních kulturních akcí v obci, zajištění spolupráce a podpory pořádajícím organizacím
  • Obnovit divadelní ochotnickou tradici divadla dětí i dospělých
  • Podpora a koordinace rozvoje sportu pro děti a mládež, zpřístupnění sportovišť
  • Zvýšit úroveň kvality místního zpravodaje
  • Rozšířit služby a aktivity místní knihovny
  • Podpořit družbu s jinými obcemi v oblasti kultury, sportu a školství
  • Finanční podpora místních spolků při soutěžích, přehlídkách a propagaci naší obce
  • Zvýšit povědomí o historii, kulturním významu naší obce a významných osobnostech