Milí občané,

zaregistrovali jste změnu ve vedení naší obce, vyjádření k situaci, která v obecní radě panovala a to, že jsme nebyli spokojení s prací starosty Víta Záboje, jsme již předkládali na veřejném zastupitelstvu v prosinci 2019. Nechtěla jsem nejdříve mé další vyjádření dávat a ohlížet se do minulosti, ale spíše vykročit dopředu a vyhlížet budoucnost. Ale protože ze strany „ukřivděného“ vyplouvají na povrch nepravdy, je potřeba na ně reagovat.

Když jsem vstoupila do komunální politiky a byla zvolena do funkce místostarostky, byla jsem nadšena. Nadšena z toho, že mohu pracovat pro naši obec, pro nás. Že mohu stát u věcí, které je potřeba zlepšit, že mohu aplikovat své dosavadní zkušenosti a posouvat věci dále tak, aby  docházelo k vyslyšení podnětů občanů, aby bylo vyslyšeno to, po čem už léta voláte. V některých případech to byly drobnosti a v některých se už jednalo o zásadní problémy, které bylo potřeba řešit. Ke všem jsem přistupovala aktivně a komunikovala s Vámi osobně, přes FB, web nebo i telefonicky. Aktivně jsem Vaše bolesti představovala na jednáních obecní rady a snažila jsem se na ně upozorňovat. Projekty u kterých jsem stála, jsem vždy vyloženě tlačila dopředu, protože mi nebyly lhostejné a protože jsem cítila i viděla jejich zdržování ze strany tehdejšího starosty Víta Záboje. Jsou mi svědky zastupitelé, kteří se pravidelně zasedání obecní rady zúčastňovali od podzimu 2019.

Zásadním způsobem jsem zasáhla například u akce „Revitalizace skládky“, kdy po komunálních volbách v roce 2018 byla tendence tento projekt zcela zastavit nebo jej pokřivit tak, aby byl lehce zneužitelný pro ukládání odpadu a pokračování ve skládkování. Tím, že jsem se nebála říct, že výsadba stromů musí pokračovat, jinak od toho všeho dávám já i naše sdružení Obec lidem ruce pryč, bylo zahájeno postupné stupňování nevraživosti a sporů, ne jen mezi mnou a tehdejším starostou obce Vítem Zábojem. Nadále jsem vytvářela komunikační prostředí se všemi zastupiteli při řešení obecních záležitostí, u kterých bylo potřeba rozhodnutí všech zastupitelů a to nebylo po vyhrocených volbách žádoucí. Byla jsem to však já, která aktivně upozorňovala a pokládala otázky, proto nyní mé jméno zaznívá a padá na něj kritika společně s nepravdami. Já se na to takhle však nedívám a nic si z toho nedělám, o to více to některé rozčiluje. Vnímám to tak, že je potřeba, aby na tyto věci někdo upozorňoval, aby hájil zájmy obce veřejně, vždy a všude. Za mnou však stojí parta našeho sdružení, Mirek Kovács, Věrka Zouharová, společně s ostatními členy. Jejich podpora a naše síla nás společně utvrzuje v tom, že jdeme správným směrem.

Když se ohlédnu dále a vytáhnu Vám příklady, stála jsem u projektu výsadby zeleně u rybníka, navrhla jsem aktivní účast občanů, komunikovala s Ing. Arch. a realizační firmou, nebýt mé aktivity, tento projekt by neproběhl. Snaha tehdejšího starosty Víta Záboje byla všechny naše návrhy a aktivity zmrazovat, zdržovat, aby nebyla za námi práce vidět. Aby nešlo vidět, že on sám nekoná. Za což jsme ho několikrát kritizovali a vyzývali ho k aktivitě a konání. Vypracovala jsem také žádost o dotaci od Innogy, kterou jsme nakonec díky pojetí celého projektu získali v plné výši 250 000 Kč. Snažila jsem se prosadit i úpravu zeleně v parku naproti pošty. Tato akce nás také stála neskutečné úsilí, na několika radách jsme se o tomto bavili, poté na jedné radě byla schválena pěti hlasy a měla být oslovena Ing. Arch. Na další radě jsem však zjistila, že objednávka od starosty k jejím rukám ještě neodešla, toto jsem připomínkovala a na dalších radách byla akce záměrně zdržována jinými podmínkami. O stupňujících osobních útocích vůči mé osobně ani nemluvím. Když se blížilo plánování rozpočtu na další rok 2020, do kterého jsme si pětihlasně odsouhlasili zahrnout i tuto akci, bylo najednou starostou zamítáno navýšení rozpočtu na výsadbu a úpravu zeleně. Toto se už odehrávalo za účasti ostatních zastupitelů, takže si mohli udělat obrázek o tom, jak je rada nefunkční, jak se upřednostňuje ego starosty nad potřebami obce. Přehoupl se rok 2020 a akce zeleň v parku naproti pošty se dostala v lednu 2020 znovu do hry, ale protože šel podnět z jiné strany, než z mojí, měla akce najednou nečekaně zelenou. Tady podotýkám, bez vyhrazené částky v rozpočtu a stále bez objednávky vypracování projektu. Znovu tedy starosta dostal od rady obce úkol, aby provedl objednávku u Ing. Arch. Minulý týden 23. 4. 2020, tzn. 4 měsíce poté, jsme na jednání s Ing. Arch. zjistili, že objednávku projektu stále Vít Záboj neposlal. A takhle přistupoval ke všem projektům, které nevyšly z jeho hlavy. Nekonal, zdržoval, hatil, choval se neadekvátně vůči mé osobě, atp. Na tomto příkladu jsem Vám chtěla ukázat, proč jsme jeho práci kritizovali, proč jsme již delší dobu bili na poplach, protože čas běžel a práce na obci stála.

Během výše uvedeného, se mé pracovní podmínky více a více zhoršovaly, tehdejší starosta Vít Záboj mi rapidním způsobem vymezoval pro moji činnost stále menší prostor, odebíral mi pravomoci a nepředával mi informace. Skončilo to nakonec tím, že mě bez mého vědomí jednoho dne vystěhoval do zasedací místnosti, abych nemohla být u žádného jednání, které na obci vedl. Změnil hesla k aplikacím a portálům, které jsem předtím běžně spravovala a mnohdy jsem ho s nimi učila pracovat. Tady musím zmínit, že člen rady a místostarosta má právo na přístup ke všem informacím, má přístup na všechna jednání a starosta obce je povinen tyto členy o všem informovat a odpovídat na všechny dotazy, předkládat fakta, atp. Naopak je to rada obce, která úkoluje starostu obce a ten má dle jejího zadání konat. Možná si nyní kladete otázku, proč to dělal? A je to vůbec možné? Bohužel p. Záboj viděl moji a naši aktivitu kandidátky jako konkurenci a měl obavu z toho, že mé preference porostou, že bude vidět více naše práce, než ta jeho. Proto jeho konání bylo schvalováno p. Holcem i p. Kopřivou, kteří mimo jiné o mé osobě také šíří nepravdivé a velice zkreslené informace. Ve většině případů totiž konání Víta Záboje souhlasně přihlíželi.

V rámci takto omezených kompetencí, které mi byly sníženy na minimum, jsem i přesto posouvala věci dále a snažila jsem je tlačit dopředu nebo na ně upozorňovat. Na úkor neustále rostoucím osobním atakům na každé radě, jsem tlačila, aby se řešily projekty jako čistička odpadních vod, prvky USES, územní plán, zeleň v obci a její celá koncepční studie, nová stavební místa, kulturní dům, opravy vozovek a poklopů, tvorba webu. Upozorňovala jsem na nedostatečné dopravní značení po trase objížďky, chybějící ochranné prvky u školní jídelny, atp.

Situace byla již na tolik vyhrocená, že jsme byli nuceni přednést návrh na prosincovém zasedání zastupitelstva o odvolání Víta Záboje z pozice starosty, tím se jeho agrese ještě zvýšila a rozšířila se i na Mirka Kovácse, který návrh podal. S ohledem na dlouhotrvající nevhodné prostředí pro práci a vytváření stresových situací, jsem se rozhodla pro změnu v pracovním životě. Proto jsem v lednu 2020 zažádala o snížení mé odměny, neboť mi nebylo umožněno pracovat naplno a neměla jsem zapotřebí zatěžovat obecní rozpočet ani sebe.

Při posledním veřejném zasedáním, na kterém byl odvolán z funkce starosty Vít Záboj, členové rady Petr Holec a Dušan Kopřiva, jsem rezignovala ze své funkce místostarostky z důvodu, aby mohla navrhovaná rekonstrukce rady obce proběhnout. Ve stejném duchu reagoval i Mirek Kovács. V tu dobu jsem to vnímala jako nejlepší řešení, nebyl důvod tvrdohlavě obhajovat svoji pozici, ale naopak bylo potřeba přistoupit ke striktnímu řešení.

Současně jsme zvažovali, jak situaci krizově po dobu zbylého volebního období řešit. Z časových důvodů jsme viděli jako nejlepší volbu Mirka Kovácse na pozici místostarosty, aby bylo zachováno obsazení této funkce naší kandidátkou a mohla být dále naplňována naše vize. Mirek je aktivní, má plno nápadů a má naši plnou podporu.

Jak se říká, všechny změny bolí, ale jsou potřeba. Když si vzpomenete, jaká vlna a kampaň se zvedla po odvolání Víta Záboje z pozice místostarosty, budeme zřejmě čelit podobnému ražení. Odpovědí na otázky může být také to, že byl odvolán již podruhé. Bohužel z toho samého důvodu a správně se říká, že člověk se nemění.

Nyní máme před sebou kus práce, je potřeba toho hodně udělat, bez ega, bez zášti a s novou chutí práce pro obec.

Pěkné jarní dny a opatrujte se

 

Lenka Hrabalová

člen rady obce za sdružení Obec lidem

Lenka Hrabalová
Lenka Hrabalová

zdroj foto: FB Dolní Dunajovice, Obec Lidem

upraveno: 26.4.2020|11:19


Zpravodaj 2019

ročník XXIV
číslo 3
září 2019

https://www.dolni-dunajovice.cz/pdf/zpravodaj-nase-obec-c-3-zari-2019-pdf_5544110141.pdf

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno