Čtvrtek, 28 října, 2021

Školní, mimoškolní aktivity a kroužky

  • Stabilizovat personální obsazení v ZŠ a MŠ, motivační programy
  • Zajistit rodičům dostupnost informací o vzdělávání, výuce a mimoškolních aktivitách
  • Obnovit školní akademii jako slavnostní událost, motivační ocenění úspěšných žáků a pedagogů
  • Aktivní podpora dětí ve vztahu k folkloru, tradicím a národní kultuře
  • Spolupráce s nutričním poradcem ve školní jídelně, podpora akcí Ovoce a mléko do škol, zefektivnit využití školní jídelny pro seniory
  • Rozšířit nabídku mimoškolních aktivit a zřízení pobočky ZUŠ
  • Zajistit přednáškové bloky pro žáky na téma zájmové činnosti, studijní obory a profesní zaměření
  • Zacílit na propojení dětí a lidí starších věkových skupin