Čtvrtek, 28 října, 2021

Podpora vzniku nových stavebních míst a rozvoj obce

  • Aktivně vytvářet nové lokality k výstavbě rodinných domů
  • Zastavit prodej obecních nemovitostí a najít jejich efektivní využití
  • Neprodleně vyřešit prostory pro pořádání kulturních akcí a zahájit přípravu výstavby kulturního domu
  • Zprovoznit revitalizovaný rybník a umožnit jeho široké využití veřejností
  • Realizace infastruktury v obci, parkovacích míst, parků, odpočinkových zón
  • Ekonomická a perspektivní modernizace čističky odpadních vod
  • Transparentní veřejná výběrová řízení
  • Maximální využití dotačních fondů
  • Vytvořit strategii krátkodobých a dlouhodobých investic a koncepci vnést do územního plánu
  • Zahájit přípravu urbanistického vizuálu obce