Úterý, 18 ledna, 2022

Náš program

OTEVŘENÁ KOMUNIKACE OBCE S OBČANY, OBYVATELI

Stabilizace ZŠ a MŠ – vytvoření tvořivé atmosféry děti i učitele, stabilizovat personální obsazení, motivační programy. Zajímat se a problémy řešit.

ŠKOLSTVÍ V OBCI, MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY, KROUŽKY

Stabilizace ZŠ a MŠ – vytvoření tvořivé atmosféry děti i učitele, stabilizovat personální obsazení, motivační programy. Zajímat se a problémy řešit.

KULTURA A SPORT V OBCI

Koordinace a udržení úrovně náplně kulturního kalendáře, spolupracovat se stávajícími organizacemi. Zpřístupnění sportovišť hlavně dětem.

PODPORA VZNIKU NOVÝCH STAVEBNÍCH MÍST A ROZVOJ OBCE

Více rozvíjet obec pomocí nových staveních míst pro místní, kteří chtějí stavět. Myslet do budoucnosti, pomáhat, ne bořit.

BEZPEČNOST V OBCI

Bezpečný vjezd do obce - chodník směr Perná. Větší součinnost s městkou policií. Zabezpečení dětských hřišť. Kamerový systém vjezd/výjezd z obce.

SOCIÁLNÍ PROGRAM V OBCI

OBEC A VAZBA NA STÁT, STÁTNÍ INSTITUCE

Obnovit komunikaci s krajem a státem. Zlepšit vizitku naší obce v kraji. Zvát okolní obce na důležité akce. Obnovit družbu.

Naši kandidáti

Ing. Miroslav Kovács

42 let

Nemám ambice vyplňovat můj životopis tituly a dosaženými funkcemi. Není mi však lhostejné, co se kolem mne děje. Nejen v mém pracovním oboru, ale rovněž tak ve společenské a sociální sféře, politice, naší obci. Uvědomil jsem si, že nečinností a pouhým přihlížením dávám mnohdy prostor těm, kteří nemají upřímný a čistý úmysl. Neangažovaností, nevyjádřením mého postřehu, úsudku, pak těmto lidem dávám prostor pro jejich nekalé skutky, jejich obohacování na úkor veřejného zájmu. S tím se nejsem ochoten ztotožnit. Proto vcházím do komunální politiky se snahou tomu zabránit, se snahou umožnit naší obci správný, progresivní vývoj, zajistit spokojený úsměv na tváři občanů Dolních Dunajovic.

Lenka Hrabalová (roz. Mikundová)

35 let

Přibližně 10 let jsem pracovala na manažerské pozici pro největší banku v ČR, při mateřské dovolené jsem zvolila cestu nezávislou a začala jsem pracovat jako OSVČ. Několik let sleduji dění v obci a nenechává mě klidnou trend, ve kterém se stále více upřednostňují zájmy určitých skupin, před všeobecným prospěchem všech občanů, ať už se podíváme do školství, sportu, kultury, sociální oblasti, možnosti bydlení nebo přímo do kanceláře vedení obce. V loňském roce jsem díky podpoře rodičů z MŠ už nevydržela jen pasivně přihlížet a musela iniciativně podniknout kroky, které vedly k jakési stabilizaci mateřské školy a udělaly první krůček k narušení zažitých zlozvyků ve způsobu vedení našeho školství a nezájem o dění v něm, ze strany obce. Vím, že pokud se člověk do něčeho pustí, neměl by přestat, dokud nedosáhne svého cíle. Mým cílem je vrátit obec lidem! Vrátit ji lidem ve všech zmíněných oblastech!

Věra Zouharová

Pracuji již řadu let ve školství. Propojení obce a školství je důležité téma, kterému se v zastupitelstvu chci věnovat.

Zajímavosti z kraje