Statik v rámci objížďky přes Dolní Dunajovice Při plánování rekonstrukce mostu u Pasohlávek jsem přednesl na radě obce návrh, abychom z důvodu plánované objížďky přes naši obec poptali statika, který by provedl prohlídku a zdokumentoval stav obecního majetku (budov) na trase objížďky. Dále jsem navrhl, aby tato možnost byla nabídnuta také všem majitelům nemovitostí na této objízdné trase. Rada obce souhlasila, statika jsem zkontaktoval a vše potřebné s ním dohodl. Prohlídky nemovitostí statik naplánoval na únor 2020 tak, aby se vše stihlo před zahájením provozu objízdné trasy. Následně jsme na zasedání rady obce pověřili bývalou místostarostku L. Hrabalovou aby zpracovala výzvu občanům do schránek s tím, že po případném připomínkování a úpravě ji rozešleme. L. Hrabalová tuto výzvu připravila, ovšem byla koncipována tak, že si každý zkontaktuje statika samostatně. S tímto jsem já, D. Kopřiva a P. Holec nesouhlasili a trvali jsme na tom, že toto má zastřešit obec, že požadavky od občanů schromáždíme spolu s kontakty v kanceláři OÚ a následně předáme statikovi, aby si sám tyto zájemce o prohlídky zkontaktoval. Tento postup se však nelíbil ani L. Hrabalové, ani M. Kovácsovi a nelogicky argumentovali tím, že na takový postup je již pozdě, že se pod toto nepodepíší a že od toho dávají ruce pryč a že toto si na zodpvědnost nevezmou. A skutečně od toho ruce pryč dali. Pozdě samozřejmě nebylo, času bylo dostatek a statik stejně mohl až v únoru. Nezbývalo tedy, než abych výzvu občanům sepsal sám, nechal roznést na příslušné adresy a následně předal kontakty zájemců statikovi. Statik mimochodem byl za tento způsob také rád. Vždyť žádostí se nakonec sešlo hodně a představa, že by mu každý volal sám… Toto je jeden z příkladů možné pomoci občanům naší obce ze strany bývalé místostarostky a radního ze sdružení Obec lidem. A skutečnost? Zaslaný e-mail s vyjádřením – od toho dáváme ruce pryč, toto dělat nebudeme. Jak vidno, sdružení Obec lidem jenom v názvu. Pro občany ve skutečnosti nic dělat nechtějí. Mimochodem to byl také jeden z nesplněných úkolů z rady obce, které bývalá místostarostka dostala a písemně odmítla udělat. A měla v tom zastání radního M. Kovácse. Nakonec vše dobře dopadlo i bez zástupců tohoto sdružení. Toto jsou skutečné příběhy a fakta na rozdíl od nekonkrétních pomluv a lží. Myslím, že další komentář není potřebný.

Reakce:

Reakce na informaci vytrženou z kontextu… Ono to bylo trochu jinak. Zase klasika za strany bývalého starosty Víta Záboje. Zdeformovat, vybrat pouze část proběhlé diskuze, na tom pak stavět a dávat matoucí informace. Již na konci října 2019 jsme s Lenkou Hrabalovou a ostatními zastupiteli (např. Luboš Hron), tlačili na bývalého starostu, aby se situace nepodceňovala a občany jsme informovali co nejdříve o návrhu na zajištění statického posudku jejich rodinných domů. Pověřili jsme bývalého starostu k tomu, aby kontaktoval soudního znalce v oboru posouzení statiky budov, aby doporučil obhajitelnou formu a podobu statického posudku, která by v případě soudního sporu o náhradu škody na majetku obstála. Soudní znalec dá doporučení na to jak, a tento návod se bude dotčeným občanům prezentovat. Tedy snaha o to, aby nebylo doporučení amatérské, ale opíralo se o odborný posudek. V tento moment jsme to brali tak, že si bývalý starosta uvědomuje závažnost situace a nebude věc podceňovat a bagatelizovat. Bylo to ještě v čase, kdy bylo dostatek času. Upozorňovali jsme na časovou vytíženost všech znalců a projektantů, tak aby se začalo ihned. Když popis vývoje situace zkrátím, aby nebylo mé psaní příliš dlouhé, tak to dopadlo nakonec následně. Bývalý pan starosta se na to vykašlal. Tuším, že na začátku února 2020, se na radě na vývoj v této věci zeptal jak Luboš Hron, tak Lenka Hrabalová. Ta byla již v té době odříznuta od informací ze strany Víta Záboje, úplně ji bojkotoval a jako místostarostka nebyla informována. To už se jelo ze strany Víta Záboje jen stylem akce jednoho muže. Bývalý starosta se zakoktal a řekl: „Pojďme to vyřešit, co navrhujete?“ Přítomní zastupitelé a někteří radní se zarazili, podívali se na sebe a položili dotaz: „No neřekli jsme si to již v říjnu? Nedostal jsi již v říjnu zadání?“ Takže jsme návrh zrekapitulovali. My jsem navrhli, aby se občanům napsal manuál, jak statický posudek zajistit, předat jim kontakt na prověřeného znalce a statika v jednom, pana Klusáčka. Aby to proběhlo v podstatě ihned bez odkladu, téměř druhý den po radě obce, protože termín objížďky byl na dohled. Náš návrh byl, aby občané dostali návod, svobodně se rozhodli, zda jej využijí či nikoliv, a co nejdříve si pana Klusáčka objednali. Nechtěli jsme řešit hromadné zadání, bylo by to na dlouho. Měli jsme obavu, že bývalý starosta bude zase liknavý a jeho tempem práce bychom poškodili občany tím, že by se vše nestihlo v potřebném termínu. Brali jsme to tak, že v takovémto případě nebylo potřeba zajišťovat hromadnou koordinaci, ale individuální by byla snadnější, pružnější a okamžitá. Nebudu-li do toho motat všechna sdružení a kandidátky, tak byla vůle ze strany všech přítomných zastupitelů to řešit velmi rychle a všichni zastupitelé si byli vědomy odpovědnosti vůči dotčeným občanům DD. Zastupitelé pověřili starostu ke konání v říjnu 2019 a ono to nedopadlo, zase se dohánělo na poslední chvíli, stejně tak jako u ostatních projektů obce. Pak si kladu otázku, za co bral pan bývalý starosta peníze? Být starostou není jen chodit „po promenádě“, usmívat se a dělat líbivá gesta. Hlavním úkolem je pracovat…

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno