Čtvrtek, 28 října, 2021

Otevřená komunikace obce s občany, obyvateli

  • Pravidelný sběr nápadů od obyvatel
  • Zavést den otevřených dveří starosty
  • Aktivní zájem o činnost zájmových spolků, obyvatel a jejich podpora
  • Zajištění kamerového a zvukového záznamu z veřejného jednání zastupitelstva
  • Zkvalitnit přístup k informacím úpravou informačního systému obce
  • Provést transparentní finanční audit dosavadního hospodaření obce, včetně kontroly finančních rozpočtů investic
  • Zajistit zastupitelnost všech pracovních pozic včetně sekretariátu obce