Čtvrtek, 28 října, 2021

Volební program

 1. Otevřená komunikace obce s občany, obyvateli
 2. Školství v obci, mimoškolní aktivity, kroužky
 3. Kultura a sport v obci
 4. Podpora vzniku nových stavebních míst a rozvoj obce
 5. Bezpečnost v obci
 6. Sociální program v obci
 7. Vazba na stát a státní institiuce

 1. Otevřená komunikace obce s občany, obyvateli
 • Zavedení dnu otevřených dveří starosty
 • Pravidelný sběr názorů, postřehů, nápadů od obyvatel
 • Větší zájem o činnost zájmových spolků, obyvatel a jejich podpora
 • Zajištění kamerového a zvukového záznamu z veřejného jednání zastupitelstva
 • Zkvalitnit přístup k informacím prostřednictvím úpravy informačního systému obce
 • Provést transparentní finanční audit hospodaření obce
 • Zajistit transparentní činnost na úrovni všech pracovních pozic v obci, dosáhnout zastupitelnosti sekretariátu obce i ostatních pracovníků obce
 1. Školní, mimoškolní aktivity a kroužky
 • Zavedení školní akademie úspěšných žáků a ocenění
 • Stabilizace personálního obsazení v ZŠ a MŠ, motivační programy
 • Dostupné informace o vzdělávání, mimoškolních aktivitách a kroužcích
 • Větší podpora dětí k folkloru, tradicím a národní kultuře
 • Spolupráce s nutričním poradcem ve školní jídelně, podpora akcí Ovoce a mléko do škol, zefektivnit využití školní jídelny pro seniory
 • Rozšířit nabídku mimoškolních aktivit, zřízení pobočky ZUŠ
 1. Kultura a sport
 • Rozvíjet a udržet kulturu, protože spojuje lidi, vytváří lidskost a příjemnou atmosféru obce
 • Zvýšit úroveň kvality místního zpravodaje
 • Vytvořit kulturní komisi, jako garanta a koordinátora kulturního kalendáře, spolupráce se stávajícími organizacemi
 • Obnovit divadelní ochotnickou tradici divadla na úrovni dětí i dospělých divadla
 • Rozšířit služby a aktivity místní knihovny
 • Podpora a koordinace rozvoje sportu pro děti a mládež, zpřístupnění sportovišť
 1. Podpora vzniku nových stavebních míst a rozvoj obce
 • Zastavit prodej obecních nemovitostí a najít jejich efektivní využití
 • Aktivně hledat možnosti a vytvořit nové lokality pro pozemky k výstavbě rodinných domů
 • Neprodleně vyřešit prostory pro pořádání kulturních akcí
 • Zprovoznění revitalizovaného rybníka a jeho široké využití veřejností
 • Podpořit družbu s jinými obcemi v oblasti školství a kultury
 1. Bezpečnost v obci
 • Větší součinnost s městskou policií v souvislosti s turistickým ruchem v obci
 • Zabezpečený vjezd do/z obce kamerovým systémem
 • Bezpečná cesta do Perné a pravidelná obnova přechodů pro chodce
 • Zvýšená bezpečnost u školky, školy a dětských hřišť
 • Zefektivnit dopravní značení v kritických místech
 • Zajistit pravidelné požární školení ve škole
 1. Sociální program v obci
 • Zajistit pomoc sociálně slabým rodinám, např. v rámci programu ministerstva školství
 • Podpora pořádání bazárků a charitativních sbírek
 • Podpora akcí pro seniory
 • Navázat spolupráci s pečovatelskou službou 
 1. Obec a vazba na stát, státní instituce, partnerské a přeshraniční spolupráce
 • Zajistit pozitivní, konstruktivní a tvořivou spolupráci se státní správou, Jihomoravský krajem
 • Navázat spolupráci s jinými obcemi, vytvářet partnerské projekty a nechat se inspirovat
 • Obnovit intenzivnější družbu s původními obyvateli Dolních Dunajovic a stát se strategickým partnerem