Čtvrtek, 28 října, 2021

Kandidáti

Ing. Miroslav Kovács

Nemám ambice vyplňovat můj životopis tituly a dosaženými funkcemi. Není mi však lhostejné, co se kolem mne děje. Nejen v mém pracovním oboru, ale rovněž tak ve společenské a sociální sféře, politice, naší obci. Uvědomil jsem si, že nečinností a pouhým přihlížením dávám mnohdy prostor těm, kteří nemají upřímný a čistý úmysl. Neangažovaností, nevyjádřením mého postřehu, úsudku, pak těmto lidem dávám prostor pro jejich nekalé skutky, jejich obohacování na úkor veřejného zájmu. S tím se nejsem ochoten ztotožnit. Proto vcházím do komunální politiky se snahou tomu zabránit, se snahou umožnit naší obci správný, progresivní vývoj, zajistit spokojený úsměv na tváři občanů Dolních Dunajovic.

Lenka Hrabalová (roz. Mikundová)

Přibližně 10 let jsem pracovala na manažerské pozici pro největší banku v ČR, při mateřské dovolené jsem zvolila cestu nezávislou a začala jsem pracovat jako OSVČ. Několik let sleduji dění v obci a nenechává mě klidnou trend, ve kterém se stále více upřednostňují zájmy určitých skupin, před všeobecným prospěchem všech občanů, ať už se podíváme do školství, sportu, kultury, sociální oblasti, možnosti bydlení nebo přímo do kanceláře vedení obce. V loňském roce jsem díky podpoře rodičů z MŠ už nevydržela jen pasivně přihlížet a musela iniciativně podniknout kroky, které vedly k jakési stabilizaci mateřské školy a udělaly první krůček k narušení zažitých zlozvyků ve způsobu vedení našeho školství a nezájem o dění v něm, ze strany obce. Vím, že pokud se člověk do něčeho pustí, neměl by přestat, dokud nedosáhne svého cíle. Mým cílem je vrátit obec lidem! Vrátit ji lidem ve všech zmíněných oblastech!

Věra Zouharová

Pracuji již řadu let ve školství. Propojení obce a školství je důležité téma, kterému se v zastupitelstvu chci věnovat.

Josef Kratochvíl

V Dolních Dunajovicích žiji téměř celý svůj život. Posledních 7 let zde podnikám v oblasti ubytovacích a restauračních služeb.

Dění v naší obci mi není lhostejné. Proto bych chtěl svým názorem a zkušenostmi pomoci k tomu, aby naše obec byla lepším místem pro život.

 

Pavel Karlík

Mezi mé hlavní záliby patří folklór a kultura jako taková. Proto bych rád využil své znalosti, zkušenosti a aplikoval je do naší kultury a folklóru v obci, aby vše mělo svůj smysl a řád. Také bych rád docílil, aby působící organizace měly dostatečné zázemí a podporu ve vedení obce.

Roman Kroupa

35 let aktivně sbírám zkušenosti z kulturního prostředí v Evropě, ale hlavně u nás v České republice, kde se coby učinkující účastním nejrůznějších kulturních akcí, festivalů a slavností pořádaných ministerstvem kultury, městem či vesnicí jako je zrovna ta naše.
Kultura, ale i sport je přirozenou a neodmyslitelnou součástí našeho života, proto je třeba ji aktivně a finančně podporovat…….

Jarmila Kovácsová

Od svého narození žiji v naší obci Dolní Dunajovice. Velmi mi záleží na jejím správném, zdravém, perspektivním vývoji a směřování. Budu velmi ráda, když budou Dolní Dunajovice do budoucna příjemným místem pro život nás všech.

S chutí přiložím ruku k dílu a budu se podílet na vytváření dobré atmosféry mezi lidmi. Aktivně se zasadím o podporu kultury v obci, dobré a tvořivé atmosféry v naší školce a škole, projevení úcty k našim seniorům. Mojí prioritou je zajištění rovných podmínek pro všechny občany,  nebudu tolerovat nespravedlnost a protekcionalismus.

Dagmar Khunová

Ředitelka MŠ Perná

Nikdy by mě vlastně nenapadlo, že budu někdy kandidovat. Ale pokud chceme změny, musíme přiložit ruku k dílu a nejen kritizovat a nic nedělat. Chci, aby se problémy začaly řešit a mám zájem na rozvoji naší obce, ve které jsem vyrostla a na které mi záleží.

Mám jedno velké předsevzetí, nechci přijít o smysl pro humor a spravedlnost.

Kateřina Valeriánová

Pracuji jako vedoucí školní jídelny GSS Mikulov. Ráda bych vylepšila podmínky v naší obci. Chtěla bych, aby vedení obce věnovalo více pozornosti svým obyvatelům. Aby Dunajovice zůstaly klidným místem pro bydlení a odpočinek. Když se mi něco nelíbí, neváhám to změnit nebo alespoň se o to pokusím. Ráda bych se podílela na rozvoji sportovního vyžití.

Mgr.Alexandra Bravencová

Pracuji jako učitelka, výchovná poradkyně na ZŠ Židlochovice.
Po osmiletém působení na velké škole a načerpání nových zajímavých zkušeností a podnětů,
chci nyní pomoci v naší obci v oblasti školství a kultury uskutečnit změny a nebát se nových projektů.

Dagmar Bártová

Mojí profesí je učitelka přípravného ročníku při ZŠ v Pohořelicích.Ve školství působím od roku 1983 a práce s dětmi je zároveň mým koníčkem.

Svým členstvím a zkušenostmi chci přispět v oblasti školství a mimoškolních aktivit.

Rudolf Procházka

Jako stavbyvedoucí se potkávám se starosty/místostarosty ostatních obcí v kraji. Vidím v nich kladný přístup k občanům i návštěvám. Vidím rozvoj v těchto obcích.

Rád bych přispěl ke změně vedení obce. Obec má sloužil všem občanům. Nemám rád, když někdo zneužívá své moci ve vedení obce ke svému prospěchu.

Věra Šůstková

Jsem aktivní důchodkyně. Stále mě zajímá dění v obci a proto kandiduji do zastupitelstva.

Ondřej Lukáš

Gustav Šulc

Jsem nespokojený občan , který by chtěl pomoci změnit vedení obce, její politiku a zabránit nekalému podnikání.